Asfalt

Det kan være en lang vei til gårdsplassen

Det kan være en lang vei til gårdsplassen

Historien om motorveier

Historien til motorveier er mye nyere enn historien til veier. Mens historien til veier begynner i det minste med det gamle Roma, begynner motorveienes historie i det tjuende århundre, mest etter andre verdenskrig. Hensikten med motorveier er på noen måter lik veier og på noen måter forskjellige. Selv om de fleste ikke kjenner noen av denne historien, kan det være ganske interessant å bli kjent med noe av den. Det er litt annerledes enn en asfalt gårdsplass.

Etter andre verdenskrig måtte mange land gjenoppbygge ikke bare bygningene, men også infrastrukturen. Noen mennesker brukte denne åpningen som en mulighet til å presentere konseptet med motorveien som en løsning på effektivitetsproblemet. Saken var at veisystemet før andre verdenskrig ble bygget organisk, men uten noen overordnet planlegging og ble bygget vei for vei.

Lokale veier var intensjonen

Årsaken til det var ganske enkelt fordi veiene ble bygget med veldig lokale formål for øye, for eksempel å koble en bybygning med en annen. Ikke at det var noe galt med den slags planlegging, men den tok ikke hensyn til noen formål utover den skalaen. Det var det motorveisystemet ville være designet for. Motorveier skulle bygges med nasjonale mål i tankene, for eksempel å koble seg sammen til forretningsnav for å harmonisere den nasjonale økonomien.

Mange land gikk med dette forslaget og tok fatt på en motorvei. Motorveiene startet med å krysse landskapet og førte folk nærmere hverandre. Selv om folk fremdeles var i samme avstand fra hverandre, ble tiden det tok å komme til det andre stedet mye kortere, slik at den funksjonelle avstanden ble kortere. Helt siden den gang har motorveien blitt en integrert del av livene våre, noe som gjør den så mye mer praktisk uten at vi har tenkt over dette en gang i løpet av hverdagene våre.