Alkoholmisbruk

Profesjonell hjelp til alkoholmisbruk

Profesjonell hjelp til alkoholmisbruk

Alkoholmisbruk kan eksistere på mange forskjellige måter. Hos noen ser man det helt åpent, mens andre lever et liv med en skjult avhengighet. Det er stor forskjell på hvor mye man drikker, hvor lenge man har gjort det, og ikke minst årsaken til misbruket. Derfor er det viktig at man tar hensyn til disse ting i behandlingen for alkoholmisbruk. Det finnes ikke én løsning som er riktig, og det er nødvendig å skreddersy behandlingsforløpet til den enkelte person og dennes behov. Derfor bør avrusning alltid være en individuell løsning for å oppnå de mest mulig hensiktsmessige og holdbare resultater.

Avrusning kan – og bør – foregå på et profesjonelt behandlingssted, der de har den nødvendige viten på området samt erfaring innen for rusmiddelavhengighet. Det er nemlig viktig å få hjelp fra utdannede fagfolk, som vet hva de har med å gjøre. En avrusningsforløp vil typisk bestå av flere deler, der det blir tatt hensyn til både de fysiske og psykiske aspekter av misbruket. Derfor ser man ofte en psykologisk del, der man gjennom samtaler, redskaper og støtte oppnår økt motivasjon og en bedre innsikt i sine egne problemer. Samtidig finnes det ofte en medisinsk del av forløpet, der man forsøker å forebygge eller minske de abstinenssymptomer som kan og vil oppstå i forløpet. 

Hos Heimveg tilbyr de profesjonell behandling for alkoholmisbruk og annen rusmiddelavhengighet. Deres personale består av utdannede fagfolk innen medisinske, sosiale og psykologiske områder. Din behandling vil foregå i skjermede omgivelser i fellesskap med personale og andre personer i samme problem. Derfor kan du forbli anonym, men samtidig få den best mulige støtten i ditt forløp. Så sliter du med alkoholmisbruk i en eller annen grad, eller kjenner du kanskje en som gjør, så kontakt Heimveg eller en av de andre behandlingssteder i dag for å høre mer om hvordan de kan hjelpe.