Asfalt

Det kan være en lang vei til gårdsplassen

Historien om motorveier Historien til motorveier er mye nyere enn historien til veier. Mens historien til veier begynner i det minste med det gamle Roma, begynner motorveienes historie i det tjuende århundre, mest etter andre verdenskrig. Hensikten med motorveier er på noen måter lik veier og på noen måter forskjellige. Selv om de fleste ikkeContinue Reading «Det kan være en lang vei til gårdsplassen»